Firmware uppdatering serien 500/600

Obs: Under uppdateringen av firmware raderas all data lagrad i låset. Låset återställs i slutet av uppdateringen till fabriksskick. Om ni uppgraderar programerade lås så behöver ni därefter omprogrammera dessa.

Uppdateringsprocessen för ett lås av typen LS 600 visas nedan. Andra låstyper i 500-, 600- och 600 LEGIC-serien kommer att vara liknande.

Oprogrammerade lås kan uppdateras med vilken databas som helst i LockManager. Då behöver du skapa ett lås av rätt typ i LockManager. Uppdateringen av oprogrammerade lås kan endast startas av LockManager om programmeringsstatusen för motsvarande lås är "Inte programmerad" vilket det är när ett nytt lås skapas.

Programmerade lås kan endast uppdateras med den databas som låsen med är programmerade. Uppdateringen av programmerade lås kan endast startas av LockManager om programmeringsstatusen för motsvarande lås också är inställd på "programmerad via Bluetooth". står.
ImageImageImageImage

Förberedelser

För att kunna genomföra firmwareuppdateringen, behöver ni programvaror LockManager och CySmart länk här installeras på datorn. Dessutom båda donglarna (USB Bluetooth-dongel från SAG och CY5766 dongel från Cypress) måste anslutas till datorns USB-portar.
Båda PC-programmen måste startas. LockManager skall vara förberedd enligt kapitel 2 med aktuell databas. Datorn som utför uppdateringen måste finnas inom Bluetooth räckvidd. När ni installerat Cysmart öppnas fönster enligt bild och ni måste välja
CY5677-dongeln som dongel i CySmart-programvaran. Om "Connect" kommer så är anslutningen upprättad.

Image

Starta uppdateringsprocessen i Lock Manager 7

För att starta uppdateringsprocessen, klicka på motsvarande lås i LockManager [1] och klicka sedan knappen läsare [2].

Image
Välj "Firmware Uppdatering" i rullmenyn som nu öppnas [3]. Klicka sedan på Nästa.
Image
Nu skall ni trycka på Bluetooth-knappen på låset. Alternativt kan en BLE-aktiveringsnyckel också hållas mot låset [6].
Image
I fönstret "SAG Bluetooth Low Energy" som nu öppnas, markera låset [4] och starta starta Bluetooth-processen genom att klicka på "Start"-knappen [5]. Status för processen (vänster) ändras till "Väntar".
Image

Efter att anslutningen har upprättats informerar LockManager om vilken chipversion är monterad i låset. Obs: När du senare väljer ny firmware måste du se till att korrekt firmware för det inbyggda chippet. I exemplet xx_xx_553_xx_xx. Dessa filer får ni av oss.

Samtidigt lyser låsets orange och blå lysdioder för att indikera att det är i uppdateringsläge.

OBS! Låset förblir i uppdateringsläge i ca 30 sekunder. Inom denna tid måste uppdateringen initieras via CySmart-mjukvaran.

Image
Själva uppdateringen utförs med Cypress CySmart-programvara. Detta sker först efter en sökning efter möjliga BLE-anslutningar vilket startas med knappen "Start Scan" [1].
Image

En enhet med namnet "TM308" [2] visas i listan. Klicka "stop scan".

Markera (välj) TM308 och klickade sedan på knappen "Update Firmware" [3].

Image

2.6 Ta bort en användare

I fönstret som nu öppnas väljer du "Applikation och stack (kombinerad) uppdatering" [4]. och klicka sedan på "Nästa" [5].
Image
 • Den nya firmwarefilen måste väljas i följande fönster [6]. Filnamnet innehåller
  all information om firmware. Detta illustreras i följande exempel.
  Fil: TM308_ LS_ 600_ A_ 553_ 01_ 01_ 12.cyacd
  • TM308 - Kretskort som denna firmware är avsedd för
  – TM308 - Lås 500 och 600
  – TM314 - Lås 600 LEGIC
  – TM316 - terminal TS 600
  • LS - Detta är firmware för ett LS-lås
  • 600 - Firmware är för ett 600-lås
  • A - Tangentbordet är placerat i A-riktningen
  • 553 - Den fasta programvaran är för styrenhet typ 553
  • 01 - Firmware-versionsnummer
  • 01 - Subversionsnummer för den fasta programvaran
  • 12 - Firmware versionsnummer
  Om rätt ny firmware har valts startas uppdateringen med knappen "Uppdatera" [7].
Image
Det efterföljande fönstret visar uppdateringens förlopp. Du måste vänta tills processen är klar [8]. Klicka sedan på "Nästa" [9].
Image

Programvaran visar nu en sammanfattning igen. Processen slutföres med knappen "Stäng". [10]

Efter uppdatering av firmware kommer låset att utföra en initialisering och installera den nya firmware. Hela processen tar cirka 60 sekunder. Under processen lyser den orange lysdioden konstant. I slutet av processen bekräftar låset initieringen med en akustisk signal och alla fyra lysdioderna tänds. Låset kan sedan programmeras om med LockManager. Firmwareversionen läses också upp i Lock Manager. Detta innebär att en lyckad uppdateringen kan bekräftas.