Applikationsbeskrivning

Lås för temporär access

Temporär access som förbrukas efter en användning eller tidsperiod är användbart i flera applikationer. Nytt är att vi kan vara mer specifik med tid samt att vi kan styra det på en händelse. Det innebär att vi kan säga att en person får öppna ett skåp en gång (och bara en gång) mellan/efter tidspunkt vilket öppnar för användande vid in-, och utlämning av hyrda/köpta/lånade produkter.
Dörrlås för temporär access
Image

Definitioner


Lås: Skåplås LS500 och dörrlås DS500.
Användare: Mottagare av "Elektronisk nyckel"
Elektronisk nyckel: En kod eller BLE krypterad kod för att nyttja kundens mobilen som nyckel.

Relaterade produkter


Klicka på länkarna nedan för att komma till produkterna.
⇒ LS500
⇒ DS500
⇒ Merlify (mobil access)

Nyttoeffekter


  • Effektivt skåpnyttjande

Exempel på användningsområden för olika funktioner

I programmet Lock Manager 7 lägger ni en bokning ungefär som en hotellbokning men anger att koden endast får vara giltig en gång under tidsperioden. Ni kan därefter mejla kunden direkt från programmet eller ge ut koden på annat sätt.

Exempel 1: Ni har 50 skåp på ett köpcenter och hyr ut trädgårdsverktyg när ni får en beställning på en Lövblås för en vecka. Ni skapar en kod för "en öppning+låsning" som ni skickar till kunden. Ni ser att produkten är återlämnad efter två dagar och kan hyra ut lövblåsen igen under sammanfallande tidsperiod med vetskapen om att den första kunden inte kan hämta lövblåsen igen med sin kod.

Exempel 2: Ni utför service på laptops och har 10 skåp för in-, och utlämning. En kund ringer och beställer service och får en kod för "en låsning" kunden beger sig till ert inlämningsställe, tar det lediga skåpet och låser. När ni är klara med servicen lägger ni in den i samma eller ett annat skåp och meddelar kunden skåpnummer och kod med "sista förbrukningsdag" för "en öppning". När ni ser att produkten är hämtad kan ni använda skåpet under sammanfallande tidsperiod med vetskapen om att den första kunden inte kan hämta nästa kunds laptop med sin kod.

Exempel 3: Ni har en verksamhet med varuutlämning som kan vara paket eller mat etc. Ni ställer in varan i ett skåp och låser samt skickar en kod för "en öppning" till kunden inom ex. 3 dagar. Då kunden inte kan låsa efter sig vet ni att alla öppna skåp har varorna hämtats i. Om denna kund hämtar dag ett kan använda skåpet igen till ennan kund då ni vet att den första kundens kod är förbrukad.

Exempel 4: Klassisk "hotellrumsbokning" Ni lömnar ut en kod som är giltig under en tidsperiod och kan användas hur många gånger som helst under perioden. Det som är lite ovanligt är att vi kan göra det med skåplås också. Ni kan mad andra ord hyra ut skåp på samma vis som hotellrum. Skåp i ett vandrahemsrum är ett exempel. Ett annat exempel kan vara förvaring på en publik plats så som en strand, en festival etc.