Image

Systempaket TGK Midi


I systempaket TGK Midi ingår Lock Manager 6.1 för att generera temporära gäst koder i din dator samt systemkort med bla. tillhörande Masterkort. Detta passar er som inte behöver ha en uppkopplad kodläsare för ytterdörren. Ni kan ha ett kodlås som är off-line eller separat kodläsare för dörren som inte ingår i detta system.

Detta ingår i TGK Midi


Relaterade produkter


DS200, DS400, TS400 offline och online.