Uppdaterad funktion obemannade hotell

En bra funktion har blivit fantastisk. Med vår uppgraderade funktion ”Temporär Gäst Kod” så kan ni generera koder till gäster som ankommer sent med in-, och ut-checkningstid utan att kommunicera med låset. Efter angiven ut-checkningstid blir koden obrukbar. Läs mer på applikationen Hotell obemannat