Om databasen är föråldrad

Om ni har uppdaterat Lock Manager (exempelvis från 6.0 till 6.1) och skapat databasen i den äldre versionen finns det en stor möjlighet att ni får ett meddelande om att databasen är föråldrad. Följ instruktionerna nedan för att uppdatera.

1 – Notera vilken som anges som ”current version” (i detta fall 615) och vilken ”required version” som behövs (i detta fall 617).

Klicka ”OK”

2 – Ni skall nu ladda en uppdatering av scriptet från 615 till 616 och vidare från 616 till 617 dvs ni kan behöva göra det i två steg.
Klicka på ”Laden”
Ni skall nu leta upp skriptet 616 vilket ni hittar under i mappen
C:\Program(x86)\Schulte-Schlagbaum AG\LockManager6.1\SQL

3 – När ni hittat och markerat v_616.sql (i detta fall) så ”öppna”.

4 – Kör ”Ausfüren”.

5 – Leta upp Alias för den databasen ni vill uppdatera och klicka på grön bock.

5b – Upprepa tex från 616 till 617 om det behövs två steg.

Programmet behöver startas om men i övrigt skall det vara Klart!