Produktdata

Skåpslås RFID, NFC & Kod LS400

Batteridrivet skåpslås med kod och Mifare RFID/NFC. Mifare finns bland annat i SITHS och ID06 kort. Enkelt montage för dörrar som tidigare haft cylinderlås.

Image Image
Batteridrivet skåpslås med kod och Mifare RFID/NFC. Mifare finns bland annat i SITHS och ID06 kort. Enkelt montage för dörrar som tidigare haft cylinderlås. Låsen kan användas för kod och/eller RFID/NFC.
Ladda ner

Produktblad
Manual
Montage
Måttskiss
CAD
Användaranvisning

Tekniklänkar

Beskrivning


Skåplåsen kan ha alla funktioner som LS100, LS200 och LS 300 men också en kombination av dessa vilket innebär att låset dessutom kan ha:
Kod i kombination RFID/NFC (endast med systempaket av typen maxi)
Kod eller RFID/NFC (Systempaket mini eller maxi)

Tidsfunktion – användare
Låset kan ha en tidsfunktion som gör att det inte är i bruk vissa tidspunkter. oberoende om låset har tidsfunktioner kan användarbrickan förses med begränsning i datum och tid.
Det kan vara exempelvis en gäst som skall ha tillgång i två veckor eller personal som bara har tillgång 08.00-17.00 på vardagar.

Logg
Loggen gör att man kan läsa ut de 450 senaste händelserna.

Masterfunktion
Masterkod eller Masterkort
Oavsett personliga koder finns möjligheten att ha en masterkod eller ett masterkort. Fördelen med masterkort är att ingen kan ”kika över axeln” och få reda på masterkoden. Masterkort/tagg finns med i alla systempaket.

Batteri
Vid låg batterinivå blinkar låset växlande rött/grönt för att uppmärksamma att det är dags för byte. Vid byte av batteri försvinner ej inprogrammerade behörigheterna.

Låsgrupper
Genom att konfigurera lås och användare i låsgrupper kan man på ett enkelt sätt slippa programmera om låsen när det tillkommer eller försvinner användare.

Programmering
Låset programmeras normalt av ett systempaket i serien maxi, men det går att programmera låset med en kombination av DS2 mini och DS3 mini. Man får då funktionen ”eller” dvs användarna kan ange kod eller bricka för att låsa respektive låsa upp. Det går då att exempelvis låsa med kod och låsa upp med bricka.

Installation

Låsen är batteridrivna och monteras enkelt i skåp som tidigare haft nyckelcylindrar om det inte är nya skåp. Regeln (4) anpassas till era förutsättningar i skåpet. Passar dörrar med tjocklek 1-27mm.

Referensobjekt

Gym – Stockholm


En fastighetsägare i Stockholm erbjuder de anställda på företagen som hyr lokaler en motionsanläggning med Gym. Besökarna tar ett skåp som är ledigt, byter om och låser dörren med valfri kod eller sitt passerkort. När de är klara så låser de upp med kod eller passerkortet. Därefter är skåpet ledigt för nästa besökare som kan använda valfri kod eller passerkort.

FAQ


Ett mycket smart lås med extra allt!Hans / ACSS