FAQ

Nedan följer de vanligaste frågor vi får med anledning av låsen. Om du inte hittar svaret på din fråga så ring oss gärna.

08-41007990

Kan man använda låsen med smartphones som har NFC?

Ja med vissa telefoner och med färre funktioner än vad vi kan erbjuda med Mifare brickor. OBS from Android 8 har google gjort en förändring så att man inte kan använda NFC med våra lås. Vi får se vad som händer med Android 10 OBS Beroende på er applikation kan det vara fullt tillräckligt ändå. NFC som arbetar med samma frekvens som Mifare har också en aktiv (telefon) och passiv del (brickor etc.). Om vi börjar med mobilen: Idag finns ingen standard hos telebolagen att överföra rättigheter till NFC delen i telefonen varvid vi inte kan ”programmera” dessa för access över telenätet. Tidiga NFC mobiler hade dynamiska serienummer (ändrar sig) och dessa kan således inte användas. Det finns andra begränsningar också, så tala med oss innan ni funderar vidare på att använda mobiltelefoner som access. Passiva NFC brickor: Fungerar med samma förutsättningar som ovan.


Vad innebär att använda skåpen för ”fritt val”?

Förutom dedikerade behörigheter så kan låsen kan programmeras för två olika applikationer av fritt val ”Fritt val S” och Fritt val A”. Uttrycket fritt val kommer av att gästen kan fritt välja ett skåp som är ledigt. Det innebär att den kod eller bricka som låst låset är den enda som kan låsa upp.
”S” innebär att låsen accepterar en godtycklig Mifare bricka.
”A” innebär att endast de brickor som är programmerade för ert system accepteras av era lås.

Kan man få ut en logg?

Till höger ser ni ett exempel på protokoll. Loggen registrerar de senaste 450 händelserna enligt principen FIFO (First In First Out) med tid, datum och ID. Även oauktoriserade försök och händelser så som ”glömt låsa” registreras.
Alla lås utom LS100 kan logga.En gäst låste ett skåp som var programmerat för ”fritt val” med en NFC telefon och kan inte öppna.

Gästen har en telefon som inte har fast serienummer. Låset måste öppnas med masterbrickan.

När vi stänger anläggningen finns ett antal låsta skåp bland gästskåpen, kan man undvika detta?

Det händer i början att gäster låser ett tomt lås för att ”paxa” det till dagen efter. Låsen (LS200, LS300, LS400) kan programmeras att låsa upp sig ex kl 22.00 varje dag. Återkommande gäster lär sig sen att det inte går att ”paxa” skåp.

När skall jag välja ”Fritt val A” respektive ”Fritt val S”?

”Fritt val S” som accepterar godtycklig Mifare bricka ger fördelen med låg administration men nackdelen att en Mifare/NTag kan låsa fler skåp samtidigt. ”Fritt val S” kan programmeras med programmeringsknappar enkelt. ”Fritt val A” accepterar endast de Mifare som lagts in i programvaran LockManager och ger därmed en högre investeringskostnad men har fördelen att en Mifarebricka endast kan låsa ett skåp i taget. Detta garanterar ett bra nyttjande av skåpen. ”Fritt val A” är bättre/enklare för en disiplinerad grupp användare samt på obemannade anläggningar där man kan tänka sig att tillåta exempelvis Busskort etc. som användaraccess.


Kan jag spärra borttappade brickor?

Ja, om du använder Lock Manager som ingår i systempaketen Maxi så ger du ut en kopia/dubblett av den borttappade brickan. När kopian presenteras för låset är den gamla makulerad för det låset. Om du programmerar med systempaket i serien mini måste ni istället nollställa låset och lägga in de brickor som skall ha access på nytt.

Jag har låst upp med Masterbricka/kort och nu fungerar inte skåplåsen.

Du har antagligen använt Master I. Master I gör låset obrukbart efter användande. Använd Master II så kommer det igång igen.


Vi har skåplås programmerade för ”fritt val” med gästbrickor som användarna lånar. Ibland när vi får tillbaka brickorna från gästerna så går de inte att använda till nya gäster.

Gästen har endera låst ett skåp innan hen lämnade tillbaka brickan eller så har den presenterat brickan framför ett lås utan att vrida vredet. Brickan upplever ändå att den låst ett skåp. Ni måste då endera A: hitta låset som är markerat som låst på brickan eller B: Låsa upp brickan med LockManager eller C Kasta brickan. Om ni har ställt in låsen för automatisk öppning en viss tid så behöver ni inte göra något mer, men har ni inte det så behöver ni eventuellt låsa upp med Master för att inte skåpet skall vara låst.