Lock Manager 6 – Programmera


Med programmera avser vi att överföra konfigurationen från programvaran till låsen och användarbrickorna Man kan göra det på två sätt. Endera med USB läsaren och systemkorten eller så kan man använda en kommunikator som laddar 60 lås i taget. Det sistnämnda går fortare men har en initial kostnad. Det finns inga fördelar med kommunikatorn när man skall programmera brickor.