Prisjustering

210930 På grund av den extrema situationen för vissa komponenter så har vi fått en kraftig prisökning på en vital komponent för lås i serien LS/DS. Komponenen går tyvärr inte att byta ut och prisökningen är så betydande att låsen är olönsamma utan att justering görs. Hela kostnadsökningen för produktion tas inte ut. Då det rör sig om en komponent som ingår i alla LS/DS som har olika kostnadsbild från grunden så slår ökningen olika hårt på olika lås uttryckt i % men lika i absoluta tal. Prisjusteringen sker med omedelbar verkan och vi kommer att redovisa pristillägget separat på våra offerter/orderbekräftelser/fakturor då vi hoppas att vi kommer tillbaka till det "normala" och med det kan ta bort pristillägget. Vi ber under tiden om förståelse för situationen.