Prisjustering

210930 På grund av bristen på vissa komponenter så har vi fått en kraftig prisökning på två vitala komponent för lås i serien LS/DS. En komponent i serien 200/300/400 och en annan i 500/600. Komponenterna går tyvärr inte att byta ut och prisökningen är så betydande att låsen är olönsamma utan att justering görs. Hela kostnadsökningen för produktion tas inte ut. Då det rör sig om en komponent som ingår i alla LS/DS som har olika kostnadsbild från grunden så slår ökningen olika hårt på olika lås uttryckt i % men lika i absoluta tal. Prisjusteringen sker med omedelbar verkan och vi kommer att redovisa pristillägget separat på våra offerter/orderbekräftelser/fakturor då vi hoppas att vi kommer tillbaka till det "normala" och med det kan ta bort pristillägget. Det har under perioden från hösten 2022 svängt 4 gånger både upp och ned. Senast var det upp för den ena och ner för den andra. Vi ber under tiden om förståelse för situationen.