Applikationsbeskrivning

Hotell – Delvis obemannat


Smarta lås för att enkelt ge ut access med tidsbegränsade koder till gästrummet vid sen ankomst när hotellet är obemannat.

Definitioner

Lås: Dörrlås DS200 TGK med kod eller DS400 TGK med kod & RFID
Användare: Gäst som checkat in på hotellet.
Kod: Gästens temporära kod
Bricka: Gästens Tag/Bricka/Kort.

Hur går det till?

Uppgift:
Gästen bokar sin vistelse och meddelar sen ankomst då anläggningen är obemannad alternativt har bokat på en webportal.

Hantering: Ni lägger in gästen med rumsnummer och ankomst samt eventuellt ut-checkning i programmet. Programmet returnerar två koder till kunden. Ni kan ange dessa över telefon, sms eller mejl. Gästen knappar vid ankomst in de två koderna på låset och får tillträde. Resten av vistelsen behöver gästen bara slå in den kortare ”andra koden” för access till rummet. Koden kommer upphöra att fungera efter angivet utcheckningsdatum.

Koden kommer bara att fungera mellan den av er angivna in och utcheckningstiden utan att ha kommunicerat med programvaran. Magiskt!

Se använadrguide: TGK Användarguide.

Inget av ovanstående kräver kommunikation mellan lås och programvara. Läs mer på System TGK

Installation

Låsen är batteridrivna och monteras enkelt i dörrar med befintlig låskista.