Tack för att du valt oss som leverantör. Nu kör vi!

1 – Installera Lock Manager 6.x
2 – Byt till Svensk språkfil
3 – Lägg till er unika kunddatabas vi gjort till er.
4 – Lägg till ert licensnummer.
5 – Hitta och kom igång med er unika kundfil.

1 – Installera Lock Manager 6.x

1.1 Du får Lock Manager som en CD eller en nedladdningsbar fil (en zip som du skall extrahera).
1.2 Start genom att dubbelklicka på installationsfilen ”setup V6.x.x…”
1.3 Godkänn och välj standardplatsen om du inte har starka själ till annat. Vi förutsätter i vidare instruktioner att du valt standardplatsen. (Välj att installera ”Reader Driver” och ”Communicator Driver” i förkommande fall om du får frågan).

2 – Byt till Svensk språkfil

2.1
Byt ut språkfilerna LM6.sil och LM6_ERROR.sil som du får av oss separat om du vill ha språket på Svenska. Det finns tre språkfiler för Svenska. Två för programvara LM6.0 upp till version 6.0.5 respektive en från 6.0.6 och uppåt. Från 2017 levererar vi LM6.1 som har en separat språkfil.
Kolla vilken version på LM6.0/LM6.1 ni har och berätta för oss så att ni får rätt fil.
Om ni vill uppgradera till LM6.1 från LM6.0 så är det kostnadsfritt men kräver lite arbete med er befintliga kunddatabas så om ni känner er bekväma med befintlig installation så behåll den.

2.2 Se till att Lock Manager 6 är stängd

2.3 Döp om LM6.sil & LM6_ERROR.sil i DATA mappen till LM6orginal.sil och LM6_ERRORorginal.sil
Om ni har lagt Lock Manager 6.x på standardplatsen hittar ni den här:

2.4 Klistra in den nya LM6.sil & LM6_ERROR som ni fått av oss i samma mapp (DATA) som i punkt 1.3

2.5 Starta Lock Manager 6. Gå till Options/språk och byt till önskat språk

2.6 Klart!

OBS! filen LM6_ERROR som hanterar felmeddelanden översattes inte i LM6.0 men finns översatt för LM6.1

3 – Lägg till er unika databas vi gjort till er.

3.1
Om du inte valt bort vårt erbjudande om att vi konfigurerar systemet åt dig kostnadsfritt så får du en fil av oss som du skall lägga i samma mapp som de Svenska språkfilerna.

4 – Lägg till er licensnyckel

Från huvudmenyn klickar ni på ”Data” och därefter ”Licens”.

Fyll i: Objektnummer – Notis – Licensnummer exakt så som ni har fått det med versaler och gemener. Avsluta med OK.

5 – Hitta och kom igång med er unika kundfil.

Om du skall börja från början med en ny databas så går du till instruktionerna för ”konfigurera grundinställningar” i supportmenyn.

4.1
Från huvudmenyn klickar du på ”Data” och ”Databas”

4.2
Klicka på ”Alias”

4.3
Klicka på det grönt ”PLUS” för att skapa ett arbetsnamn som kopplas mot databasen du skall använda.

4.4
Ge databasen att arbetsnamn (Alias).

4.5 Klicka på ”datenbank-Pfad” (som betyder sökväg i detta fall) och leta upp filen du fått av oss. Vid standardinstallation hamnar du i rätt mapp med en gång. För er som valt en serverlösning så kontaktar du den som lagt upp filen på servern för rätt sökväg.

4.6 Klicka på ”Test” och se att du får ett ”OK”.

Du är nu klar och kan programmera lås och användare om du inte vill göra några förändringar från att vi satte upp konfigurationenen åt er. Se hur under separata rubriker i supportmenyn.