Image

Produktdata

Skåplås med kod – LS200


Batteridrivet skåpslås med kod, finns i vitt eller svart. Förutom masterkod kan man ha ett masterkort. Enkelt montage för dörrar som tidigare haft cylinderlås.

Image
Batteridrivet Skåplås med kod, finns i vitt eller svart. Förutom masterkod kan man också ha ett masterkort. Tidsfunktioner och fasta koder samt logg är möjligt vilket skiljer LS200 från LS100. Enkelt montage för dörrar som tidigare haft cylinderlås.

Beskrivning funktioner


Kodlåsen kan ha olika funktion enligt följande:

Alternativ A1
Användaren slår in en fritt vald kombination av 4 siffror och låser skåpet. Endast denna kod kan därefter öppna skåpet. Nästa användare kan därefter låsa/öppna med sin kod.

Alternativ B1 ”fast enskild”
Användaren/Användarna har en personlig kod som kan låsa och öppna låset. endast den som låst kan låsa upp.

Alternativ C1 ”fast alla”

Användaren/Användarna har en personlig kod som kan låsa och öppna låset. De kan oberoende av varandra låsa respektive öppna.

Alternativ E
Engångskoder (99 st/programmeringstillfälle) innebär att när engångskod 2 används så avaktiveras engångskod 1 osv. (med programvara LM6 v LS200).
Engångskod 1 kan användas så länge inte en kod med högre löpnummer har använts.

Tidsfunktion

Låset kan ha en tidsfunktion som gör att det inte är i bruk vissa tidspunkter. Oberoende om låset har tidsfunktioner kan användarkoden förses med begränsning i datum och tid.
Det kan vara exempelvis en gäst som skall ha tillgång i två veckor eller personal som bara har tillgång 08.00-17.00 på vardagar.

Logg
Loggen gör att man kan läsa ut de 450 senaste händelserna.

Masterfunktion
Masterkod eller Masterkort
Oavsett personliga koder finns möjligheten att ha en masterkod eller ett masterkort. Fördelen med masterkort är att ingen kan ”kika över axeln” och få reda på masterkoden. Masterkort/tagg finns med i alla systempaket.

Batteri

Vid låg batterinivå blinkar låset växlande rött/grönt för att uppmärksamma att det är dags för byte. Vid en viss nivå går det inte att låsa men låsa upp vilket förhindrar att saker blir inlåsta när batteriet är slut. Vid byte av batteri försvinner ej inprogrammerade behörigheterna.

FAQ

Installation

Låsen är batteridrivna och monteras enkelt i skåp som tidigare haft nyckelcylindrar om det inte är nya skåp. Regeln (4) anpassas till era förutsättningar i skåpet. Passar dörrar med tjocklek 1-27mm.

Image
Image

Referensobjekt

Liljewalchs Konsthall – Stockholm


Till Liljewalchs levererade vi 183 st. LS200 skåplås till nya skåp för besökarna att förvara saker under sitt besök. Gästen väljer ett ledigt skåp och låser med valfri kod och öppnar med densamma. Anläggningen har en masterbricka att låsa upp eventuellt låsta skåp med. Även personalens omklädningsskåp utrustades med LS200 skåplås.

Nobelmuseet – Stockholm


Till Nobelmuseet har vi levererat 41 st. LS200 skåplås till befintliga skåp för besökarna att förvara medhavda saker under sitt besök. Gästen väljer ett ledigt skåp och låser med valfri kod och öppnar med densamma. Admin har en masterbricka att låsa upp eventuellt låsta skåp med.

Köpcenter – Täby


På ett köpcenter i Täby erbjuds besökarna att förvara sina väskor medans de gör annat i centrumet. Besökarna slår in valfri kod och låser. När de har låst upp med samma kod är det fritt för nästa besökare att nyttja skåpet med sin kod.

Teater – Södertälje


Till Södertäljes kommunhus som även inrymmer teater och biograf har vi levererat över 350 skåplås till besökarna.

Bagageförvaring Hotell – Sthlm


Hotellet erbjuder sina gäster förvaring efter att de har checkat ut. Gästen väljer en godtycklig kod och låser.

Laddstation mobil i Arena – Sthlm


Arenan har utrustats med laddare för mobiltelefoner för att öka servicegraden.

Besökaren stoppar in telefonen och ansluter till laddaren. Därefter låser besökaren med valfri kod. När användaren låst upp är skåpet ledigt för en ny besökare med valfri kod.

Omklädningsrum – Stockholm


En fastighetsägare i Stockholm erbjuder de anställda på företagen som hyr lokaler ett omklädningsrum med duschar för de som cyklar etc. till jobbet. I omklädningsrummet finns skåp för tillfällig förvaring. Användaren slår in valfri kod och låser. För att förvaringen inte skall missbrukas i längre perioder låses skåpen upp automatiskt efter 2 timmar.

Tingsrätt


Tingsrättens besökare kan ta ett ledigt skåp och låsa med en godtycklig kod. Väktarna har en masterbricka vid behov.

Köpcenter – Nacka


Köpcentret erbjuder sina besökare att låsa in kläder och varor under sitt besök. Valfri kod!

Köpcenter – Nacka


Köpcentret erbjuder sina besökare att låsa in kläder och varor under sitt besök. Valfri kod!