Applikationsbeskrivning

Datumbegränsad access


Ni har förvaringsskåp och/eller dörrar som användare har access en begränsad tid exempelvis entreprenörer som skall utföra ett arbete under ett par veckor. De skall ha access till vissa dörrar och fritt välja ett ledigt skåp under den perioden, men om de glömmer att lämna tillbaka brickan så är den ändå ogiltig efter slutdatumet.

Definitioner

Lås: Skåplås LS300 och dörrlås DS300.
Användare: Entreprenör/Konsult med RFID Tag/Bricka/Kort, tillfällig eller personlig.
Bricka: Gästens Tag/Bricka/Kort.

Relaterade produkter
Hur går det till?

Låsen läggs upp i programvaran och programmeras för ”fast en” om det är skåplås eller serienummer ID för Dörrlås.
Med funktionen Check-In kan ni snabbt ta en bricka och ange start/slutdatum och tid och programmera brickan.

Installation

Låsen är batteridrivna och monteras enkelt i skåp som tidigare haft nyckelcylindrar om det inte är nya skåp, respektive dörrar med befintlig låskista.