Bluetooth

Lås med Bluetooth (BLE) för att öppna och stänga elektroniskt.

Egenskaper för lås med Bluetooth

Fördelarna med tekniken Bluetooth är att den är tillgänglig för så gott som alla med en smartphone.