Applikationsbeskrivning

Laddstation mobil


Besökarna skall kunna ta ett ledigt skåp och ansluta sin mobil till en laddare och låsa. När det har låst upp är skåpet ledigt för nästa besökare.

Definitioner

Lås: Skåplås LS100 eller LS200.
Användare: Besökare till köpcentret/Arenan.
Kod: Besökarens godtyckliga kod.

Relaterade produkter
Hur går det till?

LS100: Låsen kommer som standard med ”fritt val”. Endast en Masterkod skall läggas in.
LS200: Låsen programmeras med Programmeringsbrickan ”fritt val”.
Besökaren väljer ett ledigt skåp knappar in valfri fyrsiffrig kod och låser. Endast gästens kod kan låsa upp samt:
LS100: Er masterkod
LS200: Er masterbricka

Fördelen med LS200 och Masterbricka är att ingen kan ”kika över axeln” och då Masterkoden kommer till obehörigas kännedom.

Installation

Låsen är batteridrivna och monteras enkelt i skåp som tidigare haft nyckelcylindrar om det inte är nya skåp.