LM 6 Servicefunktioner

När man har konfigurerat och programmerat samt varit i drift ett tag kan man behöva hämta information eller åtgärda uppgifter. Dessa servicefunktioner beskriver vi under detta menyval.