Sjuk-, och äldrevård

Öppna menyn ”applikationer” för specifika användningsområden.

Smarta lås med spårbarhet (logg) för vård, omsorg och äldreboenden. Låsen finns för dörrar och skåp så som medicinskåp och kan tillsammans bilda ett system eller vara fristående. Enheterna är lätt att installera på befintliga dörrar och luckor.

Lås till medicinskåp med logg

Läs mer om: skåplås med spårbarhet för medicinskåp.

Lås till lägenhetsdörrarna