Vår styrka är att våra produkter är utvecklade för att fungera som ett system!

Med en programvara och programmeringsutrustning kopplas våra smarta lås ihop till ett system som kan innefatta 24.000 enheter. Systemet kombinerar våra batteridrivna off-line egenskaper med ett on-line systems fördelar. I menyn ”system” har du produkterna som kompletterar våra lås och tillsammans med dessa bildar ett system.

System Standard
Där alla kopplingar mellan program och lås släpps efter konfigurering/programmering. Täcker 90 % av funktionaliteten.
Läs mer: System Standard

System CyberNet
Vårrt system med fria enheter men där det finns en eller fler accesspunkter som ligger on-line med programvara och där användarnas behörighet uppdateras när de lägger brickan mot accesspunkten.
Läs mer: System CyberNet

System Online
Trådlöst uppkopplat system.
Ett system med våra enheter benämnda LSW är on-line trådlöst och kommunicerar via router med programvara.
Läs mer: System Online

System TGK
Ett system med individuella enheter som innehåller en algoritm där ”koden” som skapas utan kontakt med hårdvaran ger funktionalitet när den presenteras för låset. Fungerar med enheter med benämningen ”TGK”.
Läs mer: System TGK

Vad skiljer systemen åt?

System Standard

 • Lås i serien LS/DS
 • Lås i serien LSW
 • Lås i serien LS/DS TDK
 • Systempaket mini
 • Systempaket maxi
 • Systempaket maxi CyberNet
 • Accenenhet CyberNet
 • Systempaket maxi 2.1
 • Router W

System CyberNet

 • Lås i serien LS/DS
 • Lås i serien LSW
 • Lås i serien LS/DS TDK
 • Systempaket mini
 • Systempaket maxi
 • Systempaket maxi CyberNet
 • Accenenhet CyberNet
 • Systempaket maxi 2.1
 • Router W

System Online

 • Lås i serien LS/DS
 • Lås i serien LSW
 • Lås i serien LS/DS TDK
 • Systempaket mini
 • Systempaket maxi
 • Systempaket maxi CyberNet
 • Accenenhet CyberNet
 • Systempaket maxi 2.1
 • Router W

System TGK

 • Lås i serien LS/DS
 • Lås i serien LSW
 • Lås i serien LS/DS TDK
 • Systempaket mini
 • Systempaket maxi
 • Systempaket maxi CyberNet
 • Accenenhet CyberNet
 • Systempaket maxi 2.1
 • Router W