Applikationsbeskrivning

Gästskåp – Datumbegränsad förvaring


Ni har förvaringsskåp som användare får låna en begränsad tidsperiod. Exempelvis konsulter som utför ett arbete hos er. Ni vill samtidigt försäkra er om användartaggarna inte kan användas i all evighet om de inte lämnas tillbaka.

Definitioner

Lås: Skåplås LS300.
Gäst: Gäst med RFID Tag/Bricka/Kort, tillfällig eller personlig.
Bricka: Användarens Tag/Bricka/Kort.

Relaterade produkter

(Klicka på länkarna nedan för att komma till produkten)
LS200
LS300
Systempaket DLS maxi

Hur går det till?

Låsen läggs upp i programvaran och programmeras för ”fritt val” eller ”Fast en” beroende på om användaren skall få ta ett ledigt skåp eller ha ett personligt skåp. Tillika läggs en datumbegränsning på användartaggen för den aktuella perioden.
Användartaggen kan endast användas inom de angivna datumen/tidsperioderna. Låset fungerar hela tiden för andra användarbrickor med giltigt datum/tid.

Installation

Låsen är batteridrivna och monteras enkelt i skåp som tidigare haft nyckelcylindrar om det inte är nya skåp.