Köpcenter

På köpcenter hittar vi två mycket intressanta applikationer för våra lås enligt nedan. Traditionellt har man haft nyckellås med eller utan myntfunktion. Hanteringen med borttappade nycklar är ofta besvärande för personalen, och om det inte sköts, besvärande för kunderna. Med våra kodlås finns ett effektivt alternativ.