Skåplås med Kod, RFID, NFC och Bluetooth (BLE)

Batteridrivna skåplås med enkel installation också där det tidigare suttit cylinderlås. Våra skåplås finns med kod, RFID (Mifare), NFC och Bluetooth. Applikationerna är ofta gästskåp vilket ställer krav på användarvänlighet då gästerna kanske använder den här typen av skåplås för första gången. Våra skåplås hamnar företrädesvis i miljöer där gäster erbjuds förvaring. Traditionellt har låsen suttit i omklädningsskåp och det är fortsatt ett stort område. Låsen hamnar även på förvaringsboxar i köpcenter och förvaringsskåp på hotell för gäster som checkat ut.
Tre områden som inte kan sägas vara gästapplikationer har vuxit markant, vilka är medicinskåp, elevskåp och personalskåp på aktivitetsbaserade arbetsplatser. De smarta funktionerna i våra lås har visat sig ha betydande fördelar även i dessa applikationer och även om behovet alltid funnits har tekniken nu kommit till dessa marknader. NFC i mobiltelefonerna har idag begränsad funktionalitet då telekombolagen inte har en standard för att programmera chippet över mobilnätet, men vi har tekniken i låsen.

Image

Skåplås med användarkod och masterkod. Modell LS101
Ingen programmeringsutrustning behövs.

Gå till LS101
Image

Skåplås med användarko och masterbricka. Modell LS200
Programmeringsutrustning behövs.

Gå till LS200
Image

Skåplås för kort/tag av typen RFID Mifare modell LS300.
Programmeringsutrustning behövs.

Gå till LS300
Image

Skåplås för kod och/eller RFID av typen Mifare modell LS400.
Programmeringsutrustning behövs.

Gå till LS400
Image

Skåplås med användarkod och masterkod modell LSW101.
Ingen programmeringsutrustning behövs.

Gå till LSW101
Image

Skåplås med användarkod och masterbricka modell LSW200.
Programmeringsutrustning behövs.

Gå till LSW200
Skåplås för kort eller tag med RFID Mifare NFC.

Skåplås för kort/tag av typen RFID Mifare modell LSW300.
Programmeringsutrustning behövs.

Gå till LSW300
Image

Skåplås för kod och/eller RFID av typen Mifare modell LSW400.
Programmeringsutrustning behövs.

Gå till LSW400